Het meesterwerk : de verbinding

 

Het Meesterwerk gebrandschilderd glas in lood raam: ‘De Verbinding’

De visie van het meesterwerk : dat Jezus terugkomt en dat het kwaad overwonnen wordt en dat de band tussen God en mens is hersteld door het kruis en de opstanding. De gotische kerk is ook gebouwd op deze visie ( zie de symbolische betekenis van de ornamenten).  In het boek “de Dom  van Utrecht- symboliek in steen” wordt vermeld: het heilige getal zeven dit is expres verwerkt in het exterieur van de kerk dat werd verdeeld in zeven traveeën.  De 7 zal herhaaldelijk terug komen in het ontwerp: de levensboom, de kleuren in het bovenste gedeelte en in de symboliek. Hierbij wil ik me in het ontwerp richten op de kruiswoorden:

 

Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen

 

 

Ik verzeker je : nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn 

 

 

 

 

Dat is uw zoon. En dat is je moeder

 

 

 

 

 

Eli, Eli, lema sabachtani? of Eloï, Eloï, lema sabachtani?

 

 

Ik heb dorst

 

Vader, in uw handen leg ik mijn geest

 

 

 

 

 

Het is volbracht 

Staat symbool voor de zondeval. Wordt weergeven als het zwart ( het contour)  wat zich op het gekleurde glas bevind

 

de levensboom ( staat voor Jezus) met zeven takken die reiken van onderen naar boven op naar het raamwerk. Om de levensboom zijn de 7 kleuren van de heilige geest, de 7 kleuren worden boven in weerspiegeld en staan symbool voor “het is volbracht”, de band tussen mens en God is hersteld

 

Staat in het raamwerk als Maria, als de moeder van de katholieke kerk en als voorspraak voor de mensen op aarde bij God in de hemel,  de zoon - Jezus als de levensboom. Om het hoofd van Maria, word de kruisbloem weergeven met in het midden een driehoek , deze staat symbool voor de drie eenheid: Jezus – God – Heilige geest. 

 

Verlatenheid, eenzaamheid, duisternis – wordt weergeven als de takken van de levensboom – en het symboliseert ook het kruis waar Jezus aan stierf

 

Het levenswater, dat stroomt langs de levensboom van onder naar boven toe

 

Het idee van de kruisbloem die vanuit het levenswater tot bloei is gekomen – als symbool voor de waterspuwers op de kerk. Kruisbloem staat voor leven en sterkte– (symboliek in steen- de symbolische betekenis van de ornamenten: “het teken van het kruis, waar de verlosser, Jezus Christus aan stierf, het leven opbloeit)

 

De zon word afgebeeld in 7 kleuren die ook terug komen in de onderkant van het raam, om een geheel te behouden. En in het midden van deze kleuren is er een roze kleur, refereert naar de verzoening. 


De betekenis van de kleuren in de levensboom en in de spitsboog refereren naar een bijbeltekst :

Mattheus 5 : 3-9

Wit

 

Blauw

 

Groen

 

Oranje

 

Geel

 

Rood 

 

Paars 

 

Roze

Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

 

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden

 

Gelukkig de zachtmoedige, want zij zullen het land bezitten

 

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden

 

Gelukkig de barmhartige, want zij zullen barmhartigheid ondervinden

 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien

 

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van god genoemd worden

 

Het licht dat doorbreekt  “Op het tijdstip van Jezus’ dood ’scheurde het gordijn van het heiligdom van boven tot onder in tweeën’. Hierdoor werd op indrukwekkende wijze te kennen gegeven dat de barrière die Jezus verhinderde de hemel binnen te gaan, nu was verwijderd” (Hebreeën 10:19, 20) (1 Korinthiërs 15:50)